Gratis elektronische bibliotheek

Bijbel studie- o.t. - 5 1kron./2kron. - Onbekend

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,46
ISBN: 9789077651056
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Onbekend

Veel plezier met het gratis lezen van Bijbel studie- o.t. - 5 1kron./2kron. Onbekend epub boeken

Omschrijving:

Bijbelcommentaar1 KRONIEKEN | 2 KRONIEKENArtikelen1. Chronologie: de tijd van de koningen2. De Hebreeuwse canon van de bijbelboeken3. De functie van geslachtregisters in de Bijbel4. Tempel en muziek5. Vreugde in het boek Kronieken6. De Babyloniërs7. De betekenis van het bezit van het land Israël8. De verdwenen tien stammen van IsraëlReacties op dit studiebijbeldeel‘Velen denken bij Kronieken aan geslachtsregisters of doublures. Het is daarom goed dat dit bijbelcommentaar onze aandacht vestigt op de grote nadruk die in Kronieken wordt gelegd op de vreugde in de dienst van God.’–Ds. G. Hette Abma, Christenen voor Israël‘De manier waarop de auteurs de stof behandelen, dwingt respect en bewondering af. Hier gaan eerbied voor de Schrift en geleerdheid hand in hand.’-A.J. van den Herik, RD

...eg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten, om de twaalf stammen van Israël te richten ... bol.com | Bijbel studie- o.t. - 7 psalmen 1, Onbekend ... ... ." 6. Bijbel-Kiosk-Vereeniging, a-4 paperback met losse kleurenplaten: compleet, prima staat, verkleurd: € 5,00: Ingwersen, G: Bijbel in vertelling en beeld voor De kinderen van ons volk N.T. deel X en XI (één band) (blz 424 t/m 518) Bijbel-Kiosk-Vereeniging, a-4 paperback met losse kleurenplaten 15 Toen keerde hij weder tot den man Gods, hij en zijn ganse heir, en kwam, en stond voor zijn aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik, dat er geen God is op de ganse aarde, dan in Israël! Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. 16 Maar hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme! En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. 1 En Rehabeam toog naar Siche ... 2 Kronieken 30 | Online Bijbel | Nieuwewereldvertaling ... . 16 Maar hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme! En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. 1 En Rehabeam toog naar Sichem, want het ganse Israël was te Sichem gekomen, om hem koning te maken.. 2 Het geschiedde nu, als Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, daar hij nog in Egypte was (want hij was van het aangezicht van den koning Salomo gevloden; en Jerobeam woonde in Egypte),. 3 Dat zij henen zonden, en lieten hem roepen; en Jerobeam en de ganse gemeente van Israël kwamen en ... Bijbel positief over klonen van embryo's. Klonen van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek is ook voor gelovigen aanvaardbaar. De Bijbel heeft de mens opgedragen zieken te genezen. 1 De kinderen van Juda waren Perez, Hezron en Charmi, en Hur, en Sobal.. 2 En Reaja, de zoon van Sobal, gewon Jahath, en Jahath gewon Ahumai en Lahad; dit zijn de huisgezinnen der Zorathieten;. 3 En dezen zijn van den vader Etam: Jizreël, en Isma, en Idbas; en de naam hunner zuster was Hazelelponi.. 4 En Pnuël was de vader van Gedor, en Ezer de vader van Husah. De Bijbel leert ons dat engelen hemelse wezen zijn (Matt.18:10), die de Vader altijd zien. Dat is de plaats die God hen gegeven heeft, namelijk de onzienlijke wereld, dan wel de hemel. En in de hemel, in hun woonstede "oiketerion" (Jud.1:6), daar horen zij te blijven en met hun hemelse lichaam kunnen zij zich niet voortplanten! II. Voorwoord van de bewerker 5 1. Over de Bijbel in het algemeen 6 2. De Bijbel Gods Woord - Over het gezag van de Heilige Schrift 14 3. De Bijbelboeken 21 4. De Bijbelse Geschiedenis in hoofdlijnen 63 5. Overzicht van de Bijbelse aardrijkskunde 94 6. Compre o livro BIJBEL STUDIE- O.T. - 5 1KRON./2KRON. na Amazon.com.br: confira as ofertas para livros em inglês e importados 1 Het geschiedde nu ten einde van twintig jaren, in dewelke Salomo het huis des HEEREN en zijn huis gebouwd had,. 2 Dat Salomo de steden, welke Huram hem gegeven had, bouwde, en de kinderen Israëls aldaar deed wonen.. 3 Daarna toog Salomo naar Hamath-zoba, en hij overweldigde het.. 4 Hij bouwde ook Thadmor in de woestijn, en al de schatsteden, die hij bouwde in Hamath....