Gratis elektronische bibliotheek

Effecten en vermogensrecht - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2011
BESTANDSGROOTTE: 10,84
ISBN: 9789013093032
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

none Epub boeken van Effecten en vermogensrecht zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Naast het financiële recht vormt ook het commerciële vermogensrecht een zwaartepunt van het onderzoek binnen het OO&R.In deze bundel wordt verslag gedaan van onderzoek naar een aantal recente en voor het effectenrecht relevante ontwikkelingen op het terrein van het vermogensrecht. Naast praktische aanbevelingen worden zinvolle voorstellen gedaan voor wetgeving en voor verder onderzoek.

...is van de laatste gekende koers op de dag dat de effecten werden neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas (indien de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt), of de richtprijs vastgesteld door de veilingmeester op het ogenblik dat ze te koop werden aangeboden (indien de ... Studystore | Effecten en vermogensrecht, | 9789013093032 ... ... Effecten en vermogensrecht, Serie Onderneming en Recht deel 63, Deventer: Kluwer 2011 (co-redacteur S.E. Bartels en A.J. Verdaas) Annotatie bij Rechtbank Utrecht 27 juli 2011, JOR 2011/352. Groene Serie Verbintenissenrecht, art. 6:150-154 BW. Verslag van de INSOLAD workshop "Rapport Uitdeling" van 28 september 2010, FIP 2010/8, p. 211-212 Wibier, RM 2011, Opties en andere derivaten in het vermogensrecht. in S ... Studers | Effecten en vermogensrecht, | 9789013093032 ... .E. Bartels en A.J. Verdaas) Annotatie bij Rechtbank Utrecht 27 juli 2011, JOR 2011/352. Groene Serie Verbintenissenrecht, art. 6:150-154 BW. Verslag van de INSOLAD workshop "Rapport Uitdeling" van 28 september 2010, FIP 2010/8, p. 211-212 Wibier, RM 2011, Opties en andere derivaten in het vermogensrecht. in SE Bartels, AJ Verdaas & RJ van der Weijden (eds), Effecten en vermogensrecht. Serie onderneming en Recht, no. Deel 63, Kluwer, Deventer, pp. 323-339. 1Vermogensrecht 1.1Inleiding Ditboekgaatoverhetgoederenrecht.Opditterreinvanhetrechtzijnburgers, ondernemingenendeoverheidvaakactief.Indebehandelingvandetheorie Ondernemings- en effectenrecht 2020 Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 20 januari 2020. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. Stil pandrecht op vorderingen op naam (Serie Onderneming en Recht deel 43), Deventer: Kluwer 2008 Boek De bancaire kredietovereenkomst (Cahier privaatrecht), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2012. Boekredactie S.E. Bartels, A.J. Verdaas en R.J. Van der Weijden (red.), Effecten en vermogensrecht (Serie Onderneming en Recht deel 63), Deventer: Kluwer 2011. De waarde van de onteigende effecten en vermogensrechten werd gesteld op nihil. Op het verzoek van VEB en andere belanghebbenden, heeft de OK daarop een onderzoek door deskundigen gelast, met als voorliggende vraag: de werkelijke waarde van de onteigende vermogensbestanddelen op het onmiddellijk aan de onteigening voorafgaande moment (op 1 februari 2013)....