Gratis elektronische bibliotheek

Mededingingswet - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2011-10-01
BESTANDSGROOTTE: 6,86
ISBN: 9789013068733
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U kunt het boek Mededingingswet downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

none

...uropese Commissie (EC) houden toezicht op de naleving van deze regels ... Toezicht op de Mededingingswet | Mededinging ... ... . Naast de ACM zijn op het gebied van marktregulering nog andere toezichthouders actief, zoals de AFM en de NZa. Wijzigingswet Mededingingswet (evaluatie) Wijzigingswet Mededingingswet (invoering regels ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of hiermee zijn verbonden) Artikel: IV; Wijzigingswet Mededingingswet (omvormen bestuursorgaan Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan) Mededingingswet - Hoofdinhoud. Deze wet werd op 22 mei 1997 ondertekend en op 24 juni 1997 gepubli ... Mededinging | Rijksoverheid.nl ... . Deze wet werd op 22 mei 1997 ondertekend en op 24 juni 1997 gepubliceerd (Stb. 1997, 242). Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Mededingingswet Wet van 22 mei 1997, houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen heb Mw - Mededingingswet - Artikel 34 1. Het is verboden een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de Autoriteit Consument en Markt is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken.2. Geen melding kan worden gedaan indien een goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, dan wel een ontheffing als ... Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11) Art. 25g Mw - Artikel 25g Mededingingswet - Artikel 25g [Vervallen per 01-07-2017] Mededingingswet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op eerlijke concurrentie in Nederland. De ACM bestrijdt partijen die kartels vormen en daarbij bijvoorbeeld prijsafspraken maken én partijen die misbruik maken van een economische machtspositie. Met de Mededingingswet is daaraan een einde gekomen. Het Nederlandse mededingingsrecht bevat regels voor kartels, misbruik van een economische machtspositie en concentraties (fusies en overnames) die een getrouwe kopie zijn van de Europese regels. Achterdeurtje in de Mededingingswet geeft ruimte aan lobbyisten en moet daarom verdwijnen. Het vernietigende oordeel van de rechter over de PostNL-Sandd-fusie van staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer laat zien dat de Mededingingswet een ondemocratisch politiek achterdeurtje heeft voor lobbyisten. De Mededingingswet bedoelt de onderliggende concurrentie te bevorderen. De achterliggende gedachte is dat concurrentie leidt tot innovatie, betere kwaliteit en lagere prijzen. ACM: Samenwerken om de zorg te verbeteren mag. Afspraken maken over wie zorg levert en/of om omzet veilig te stellen, mag niet. De Mededingingswet is bedoeld om de vrije markt te beschermen en eerlijke concurrentie, waar nodig, af te dwingen. De anti-kartelbepalingen dienen dat doel en zijn geen doel op zich. Vandaar dat de wet een uitzondering maakt voor onderlinge afspraken tussen een beperkt aantal kleine bedrijven. Mededingingswet (Hardcover). Tekst & Commentaar Mededingingswet bevat een beknopt en helder artikelsgewijs commentaar op de Mededingingswet, waarmee het... Mededingingswet. Wet die tot doel heeft concurrentiebeperking door ondernemers tegen te gaan. 2018-05-21T15:20:15+01:00 Categorieën: Economie | Tags: Algemene Economie | Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil. facebook twitter linkedin pinterest. Over de auteur: Scholto Bos. Nederland was relatief laat met de invoering van de Mededingingswet. Inmiddels is het voor de meeste ondernemingen wel duidelijk dat geen enkele sector eraan ontsnapt. Het raakt niet alleen private bedrijven, maar als gevolg van de Wet Markt en Overheid en de staatssteun- en aanbestedingsregels ook (de)centrale overheden....