Gratis elektronische bibliotheek

Veelderhande liedekens - F. Willaert

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 1997
BESTANDSGROOTTE: 10,75
ISBN: 9789068319453
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F. Willaert

U vindt hier de pdf van het boek Veelderhande liedekens

Omschrijving:

De geschiedenis van het Nederlandse lied begint met het nietige Hebban olla vogala op het schutblad van een Oudengels handschrift en gaat spaarzaam verder met liederen die meer dan eens in de marges van handschriften, in rekeningen of in kronieken verscholen zitten. Maar aan het eind van de middeleeuwen wast dit vaak ondergronds lopende beekje aan tot een flinke stroom en in de zestiende eeuw tot een vloed van vele duizenden liederen. Zowel de aanvankelijke schaarste als de latere overvloed stelt de onderzoeker voor problemen. Voor de vroegere periode kan een enkel liedje dat tot hiertoe verborgen bleef, onvermoede samenhangen zichtbaar maken. In de late periode riskeert de onderzoeker juist door het grote aantal de verbanden niet meer te zien. Sinds enkele jaren werken Vlaamse en Nederlandse onderzoekers samen aan een repertorium van Nederlandse liederen van voor 1600. Tijdens een symposium op 28 februari 1996 te Antwerpen hebben zij laten zien welk soort onderzoek zo'n inventarisering mogelijk maakt. Dit boek bevat de soms sterk uitgebreide teksten van de voordrachten die bij die gelegenheid gehouden werden. Zo kan men lezen hoe de weinige resten die ons van de veertiende-eeuwse Nederlandse liedkunst zijn bewaard, toch tot een samenhangend beeld kunnen worden samengevoegd. Hoe op het eerste gezicht schamele fragmenten ons inzicht kunnen geven in de wijze waarop middeleeuwse liedjesdichters te werk gingen. Hoe wereldlijke liederen onverwacht een geestelijke betekenis konden krijgen. Hoe in een liedboek een ander liedboek verscholen kan zitten. Hoe liederen troost en kracht konden geven in het aanschijn van de dood. Hoe Brabantse rederijkers liedjes gebruikten in hun straattoneel. Hoe het lied aan het eind van de zestiende eeuw het rederijkersrefrein naar de kroon ging steken, en zo al iets van de bloeiende liedcultuur van Hollands Gouden Eeuw zichtbaar wordt. En uiteraard kan men in dit boek ook vernemen hoe het samenstellen van het liederenrepertorium in zijn werk gaat, welke moeilijkheden daarbij opduiken en welke ontdekkingen er tot nu toe zijn gedaan. De kers op de taart is het verhaal van de vondst van de tot op heden vroegst bekende druk van het Geuzenliedboek, met de publicatie van de oudste volledige versie van het Wilhelmus. Deze bundel bevat opstellen van Martine de Bruin, Dirk Coigneau, W.P. Gerritsen, Louis Peter Grijp, Hermina Joldersma, B.A.M. Ramakers, Clara Strijbosch, Kees Vellekoop en Frank Willaert.

...uwen Testamente, nv nieus anderwerf ghecorigiert, vermeerdert ende verbetert, met meer ander godlicke Liedekens, die noyt in druck en zijn gheweest, ende zijn op den A, B, C, by den anderen gheuoecht ... Veelderhande Liedekens - GAMEO ... . Ghedruckt int iaer. An.1558. [Emden : Gillis van der Erven] Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven. meer tweedehands boeken van Hellinga, dr. W.Gs. meer tweedehands boeken met titel EEN SCHOON LIEDEKENS-BOECK GENAAMD HET ANTWERPSCH LIEDBOEK VAN 1544. In den welcken ghy in vinden sult. Veelderhande gheestelicke Liedekens, ghemaeckt wt den ouden ende nieuwen Testamente, nv nieus anderwerf ghecorigiert, vermeerdert ende verbetert, met meer ander g ... Veelderhande liedekens, gemaect uut den Ouden ende Nieuwen ... ... . In den welcken ghy in vinden sult. Veelderhande gheestelicke Liedekens, ghemaeckt wt den ouden ende nieuwen Testamente, nv nieus anderwerf ghecorigiert, vermeerdert ende verbetert, met meer ander godlicke Liedekens, die noyt in druck en zijn gheweest, ende zijn op den A, B, C, by den anderen gheuoecht. Ghedruckt int iaer. An.1558. in vinden sult veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe, om droefheyt ende melancolie te verdrijven. Een nyeu liedeken. Eylaes ic arm allendich wijf moet mijnen noot wel druckich clagen Ick heb een man een lecker catijf Ick moeter vele me verdraghen Ick cruype sonauwe onder den steert Dan segt hi Sulc wijf is veel eeren weert. Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Portal Het Antwerps liedboek verscheen in 1544 bij de drukker Jan Roulans onder de titel: Een schoon liedekens. Boeck inden welcken ghy vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude en nyeuwe Om droefheyt ende melancolie te verdrijuen.. Het liedboek bevat 221 liederen. Alleen de liedtekst is opgenomen, zonder muziek. Veelderhande gheestelicke liedekens, ghemaeckt uut den ouden ende nieuwen Testamente : nu nieus anderwerf ghecorigiert, verm. ende verb., met meer ander godlicke liedekens, die noyt in druck en zijn gheweest, ende zijn op den A B C by den anderen ghevoecht W.Gs. Hellinga (ed.), Een Schoon Liedekens-Boeck. in den welcken ghy in vinden sult. veelderhande liedekens. oude ende nyeuwe, om droefheyt ende melancolie te verdryven. Den Haag, 1941. Voortitel: Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch liedboek van 1544. Helmer 1966 The Utrecht University Library Special Collections contain many extensive collections of manuscripts, pre-1901 printed works, more recent rare and valuable printed works, and maps and nautical charts Het antwerpsch liedboek van 1544 een schoon liedekens-boeck in den welcken ghy in vinden sult veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven bewerkt, toegelicht en Veelderhande liedekens, ghemaect wt den Ouden ende Nieuwen Testamente. Publication date 1589 Topics Velerhande liedekens, ghemaect wt den Ouden en̄ Nieuwen Testamente, Dutch language and literature Songbooks Poetry Publisher [S.n.] Collection early-european-books; additional_collections text van datzelfde repertorium in de bundel Veelderhande liedekens4 (waarin men ook een verhandeling van Ramakers over factieliederen aantreft5) en recentelijk in Ben muziekgeschiedenis der Nederlanden. ... tijd, dat omgekeerd als 'liedekens met refreinen' wordt geafficheerd. Veelderhande liedekens" ("a nice songbook in which you will find several songs") was published in Antwerp in 1544 by printer Jan Roulans. Three of his Dutch songs are preserved in the anthology of Dutch songs, "Dat ierste boeck vanden nieuwe Duijtsche liedekens ", published by Jacob Baethen in Maastricht in 1554 : 'Een Schoon Liedekens-Boeck in den welcken ghy in vinden sult veelderhande liedekens, oude en nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven'. Item hier sijn noch toeghedaen meer dan veertichderhande nyeuwe liedekens die in gheen ander liedekensboecken en staen, hier achteraen vervolghende. Vertaling uit: Veelderhande Liedekens, 1558) Dit lied zou Luther voor kinderen geschreven hebben. De Paus wordt verjaagd en de ware Paus, Christus, binnengehaald. Luther dichtte de woorden op de melodie van het nieuwjaarslied 'Nun treiben wir d...