Gratis elektronische bibliotheek

1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in - F.J. Leeflang

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2000-07-01
BESTANDSGROOTTE: 12,13
ISBN: 9789026836725
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F.J. Leeflang

Veel plezier met het gratis lezen van 1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in F.J. Leeflang epub boeken

Omschrijving:

1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in

...rstel en de memorie van toe-lichting 6 II ... PDF Artikel: Rechtspraak over de Mededingingswet in 2002 ... . CONCENTRATIE VAN HET BESTUURSPROCESRECHT IN DE AWB 6 1. De huidige systematiek van de wetgeving 6 2. Reden voor wijziging 7 3. De nieuwe systematiek 8 4. De bijlagen bij de Awb 9 5. Griffierechten en indexering 9 III. NAAR EEN SLAGVAARDIGER BESTUURSPROCESRECHT 9 1. Algemeen 9 2. 7. Ingevolge artikel 5 van de Mededingingswet (hierna: Mw) is de Nederlandse Mededingingsautoriteit belast met taken ter uitvoering van de Mededingingswet. De Memorie van Toelichting bepaalt dat ... bol.com | De Toepassing Van De Mededingingswet Door De ... ... . De Memorie van Toelichting bepaalt dat de Raad, bij de beslissing of hij een klacht in behandeling neemt en welke prioriteiten hij daarbij stelt, de nodige discretionaire ruimte 9. In de bestreden beslissing komt de NMa allereerst tot de conclusie dat de Nederlandse zorgverzekeraars geen ondernemingsactiviteiten uitoefenen bij het uitvoeren van de Ziekenfondswet. De Mededingingswet is daarom niet van toepassing op die activiteiten. De Mededingingswet is wel van toepassing op de inkoop van fysiotherapeutische zorg, De minister heeft op 14 november 2016 een ontwerpbesluit voor verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet aan de Tweede Kamer gestuurd. Verder heeft de minister in de kamerbrief aangegeven dat hij de algemeen belang uitzondering wil aanscherpen en de toepassing van de wet Markt en Overheid wil verbeteren. 10. Wat betreft de weigering van AGIS en Amicon/Menzis om met de heer Hoekstra te onderhandelen over het aan hem door beide zorgverzekeraars voorgelegde contract, wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat de Mededingingswet niet dwingt tot individuele onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ook niet als een Nederlandse Mededingingswet (Mw) en tien jaar Neder-landse ... In deze tien jaar heeft de rechtspraak over de Mededingingswet een ontwikkeling ... bepalende rol gespeeld. Vooral door in een groot aantal kwesties haar nek uit te steken met 'uitdagende' besluiten en door de selectie van zaken waarvan de autoriteit, vanwege het ... De ACM let erop of alle marktdeelnemers zich houden aan de regels voor concurrentie en marktwerking. Die regels zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. Dit zijn de Mededingingswet, de Aanbestedingswet en de Wet op het financieel toezicht. Bestuursrechter oordeelt over strijd met Europees Recht? - Kan een nederlandse rechter, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak, oordelen of een subsidieverlening door een gemeente in strijd is met Europese wetgeving, zoals wetten over de mededinging en staatssteun?Ik zoek me suf maar kan het nergens duidelijk... Auteur: J.K. de Pree, Prijs: € 283,00, ISBN/ISBN13: 9789013134612, Categorie: Boek, Deze vijfde druk mag u als mededingingsrechtjurist niet missen. Het biedt u de es......