Gratis elektronische bibliotheek

Lichtgebeden - communicatie met God en zijn lichtbodes- - Frank de BadrihayÉ

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,12
ISBN: 9789081597005
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Frank de BadrihayÉ

Het beste pdf boek van Lichtgebeden - communicatie met God en zijn lichtbodes- dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Een diepzinnige, spirituele duiding omtrent de waarde en praktijk van het gebed in deze tijd.Een 55 tal Lichtgebeden verdeeld over verschillende thema's.

... verbonden, dat niets en niemand hen van elkaar kan scheiden (zie Romeinen 8:38,39) ... Lichtgebeden - communicatie met God en Zijn Lichtbodes ... ... . Ik geloof in de Heilige Geest De Bijbel zegt, dat God Zich niet slechts met een woord of gedachte van Zichzelf aan ons verbonden heeft, maar dat Hij dit gedaan heeft met een wezenlijk deel van Zichzelf: Zijn Heilige Geest. Je herinnerde je als kind dat je kon communiceren met hogere expressies van jezelf. Deze hogere expressies zijn je galactische familie. Volwassenen vertelden je dat je ervaringen niet echt waren en dat je je volwassen ... Cd"De Aankondiging Van Het Licht"/Badrihaye - New age en ... ... . Volwassenen vertelden je dat je ervaringen niet echt waren en dat je je volwassen moest gedragen en 'normaal' moest zijn. Communicatie met alle expressies van je multidimensionale zelf is geheel normaal. Zo lang het schaap leeft mag het met de herder mee. Zo mag de gelovige vertrouwen op God die als een herder voor hem zorgt. :5-6 God als Gastheer, de gelovige is als gast bij Hem aan tafel. Ook nu zijn er vijanden, daarom haalt God je nu binnen in Zijn heerlijkheid en mag je in Zijn heerlijkheid aan Zijn tafel genieten van het feestmaal. Dat mensen in ons leven mogen ontdekken en kunnen zien wat God voor ons betekent en wat Hij met ons doet. In de Bijbel staat: 'Schitter als sterren aan de Hemel' en 'Sta op en schitter, je licht is gekomen.' (Dit staat in het boek Jesaja, hoofdstuk 60 vers 1.) Christenen zijn als sterren. Schitteren voor God, een lichtje zijn. Ja, God vergeeft je zonden als je de juiste stappen neemt. De Bijbel zegt dat God 'vergevensgezind' is en dat hij 'rijkelijk zal vergeven' (Nehemia 9:17; Psalm 86:5; Jesaja 55:7).Als hij ons vergeeft, doet hij dat volledig.Onze zonden zijn 'uitgewist' (Handelingen 3:19).God vergeeft ook definitief, want hij zegt: 'Hun zonde zal ik niet meer gedenken' (Jeremia 31:34). Het was alweer even geleden dat ze tijd met God doorgebracht had. Ze had er op dit moment ook niet zo'n zin in. Om eerlijk te zijn: ze voelde zich schuldig. Diep in haar hart wist ze dat ze God niet op de eerste plaats zette in haar leven. Van huis uit had ze geleerd dat ze zondig was, niet in staat om iets goeds te doen voor God. Dat bleek wel. Maar om dat nu uit Zijn mond te moeten horen ... aanschouwen en de stem kan horen van de Beloofde. De roep van God is aangeheven en het licht van Zijn aanschijn verlicht de mensen. Het betaamt ieder mens om elk spoor van ijdele woorden van de tafel van zijn hart te wissen en, open 7 Maar wat we al weten is indrukwekkend: F. Schrempp, Theoretische Physik. De auteur is verbonden aan het Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst namens Nederland Zingt. We wensen jou een gezegend jaar toe. Dat je God heel dichtbij mag ervaren en dat je zelf een licht mag zijn voor de mensen om je heen. Natuurlijk wensen we jou ook veel muzikaliteit en prachtig gezang toe in het komende jaar. Later we daarom meteen goed beginnen door op deze eerste dag van 2018 samen voor God te zingen. God van liefde en ontferming, wij weten dat U met ons bent, in vreugde en verdriet, in dankbaarheid en rouw, in moed en angst. Ook al zijn we leeg van binnen en ervaren we niets van Uw aanwezigheid, we mogen erop vertrouwen dat U ons verhoort en niemand van ons verloren laat gaan. Wees met ons in dit uur en vervul ons van Uw kracht. Schenk ons ... voorkomt. Het betekent geloofsgemeenschap hebben met God in Christus, en in Zijn wegen gaan. Wij hebben ervan gezongen: ZHoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! Zij wandlen, HEER [, in t licht van t Goddlijk aanschijn voort . Nee, ook voor Gods kinderen zijn de dagen der duisternis vele. Ik denk eerlijk gezegd dat complottheorieën er altijd - d.w.z. vanaf de zondeval - al geweest zijn en dat dit er een van is. In mijn ogen is Jezus namelijk de Christus, de Messias, die de joden al sinds eeuwen verwacht(t)en. En dat Hij God Zelf is, die naar de aarde kwam om voor onze zonden aan het kruis te sterven. 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus ... wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 4. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. 5. En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6. Licht is van levensbelang. Daglicht, het licht van de zon, i...