Gratis elektronische bibliotheek

Ius commune Europaeum 22: Erven naar Marokkaans recht - S.W.E. Rutten

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 3,15
ISBN: 9789050950091
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: S.W.E. Rutten

U vindt hier de pdf van het boek Ius commune Europaeum 22: Erven naar Marokkaans recht

Omschrijving:

Nummer 22 in de Ius Commune Europaeum reeksDe Nederlandse samenleving kent een aanzienlijke populatie Marokkaanse staatsburgers. In het internationale familie- en erfrecht wordt met hun nationaliteit rekening gehouden wanneer conflictregels verwijzen naar het recht van de Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit bezit.In dit boek wordt een overzicht gegeven van het Marokkaanse erfrecht. Het Marokkaanse familierecht komt hierbij aan de orde voorzover dit van belang is om vast te stellen wie naar Marokkaans recht behoort tot de verwanten die erfgenamen van de erflater kunnen zijn.Na een uiteenzetting van het Nederlandse conflictenrecht inzake de erfopvolging wordt ingegaan op de complicaties die de toepassing van Marokkaans erfrecht in Nederland met zich mee kan brengen. Moet de langstlevende echtgenoot als erfgenaam worden aangemerkt als het huwelijk naar Marokkaans recht niet geldig is ? Moet de langstlevende echtgenoot uit een door verstoting ontbonden huwelijk nog als erfgenaam worden aangemerkt als in Nederland deze verstoting niet wordt erkend ? Welke rol kunnen Marokkaanse consulaire vertegenwoordigers spelen in het familierecht en bij de afwikkeling van nalatenschappen van Marokkaanse erflaters?Uitvoerig wordt stilgestaan bij de vraag of het op het islamitische recht gebaseerde Marokkaanse erfrecht verenigbaar is met de Nederlandse openbare orde. Gezien het toenemende belang van de doorwerking van mensenrechtenverdragen in de nationale rechtsorde zijn uit het EVRM en het Vrouwenverdrag de bepalingen geselecteerd die de erfopvolging kunnen betreffen, en is onderzocht of de toepassing van Marokkaans erfrecht een toetsing aan deze bepalingen kan doorstaan.Tenslotte wordt in deze publicatie aandacht besteed aan de mogelijkheid om in Nederland genomen erfrechtelijke beslissingen in Marokko ten uitvoer te leggen.De auteur heeft de problematiek zowel vanuit een wetenschappelijke als vanuit een praktische invalshoek benaderd. Aldus wordt zowel aan de wetenschapper als aan hen die beroepshalve met het Marokkaanse (erf-)recht in aanraking komen, informatie gegeven op een in Nederland tot op heden nog nauwelijks ontgonnen gebied. Raadpleging van dit boek kan ook behulpzaam zijn in zaken waarin niet het Marokkaanse recht maar het recht van andere Staten waar een door de Islam geïnspireerd erfrecht geldt, toepasselijk wordt verklaard.

...ionaliteit bezit. Erven naar Marokkaans recht - Aspecten van Nederlands internationaal privaatrecht bij de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht Volledige citeerwijze volume 22 Ius Commune Europaeum boekenreeks: S ... PublicatieDetail - Ius Commune ... .W.E. Rutten , Erven naar Marokkaans recht - Aspecten van Nederlands internationaal privaatrecht bij de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht (1997, Intersentia, Antwerpen, ISBN 90-5095-009-4 ... Ius commune europaeum 27: de strafrechtelijke bescherming van het leefmilieu in belgië, Duitsland en Nederland (Paperback). Ius commune europaeum 27: de... S.W.E. Rutten, Erven naar Marokkaans recht - Aspecten v ... Ius Commune Research School ... ... Ius commune europaeum 27: de strafrechtelijke bescherming van het leefmilieu in belgië, Duitsland en Nederland (Paperback). Ius commune europaeum 27: de... S.W.E. Rutten, Erven naar Marokkaans recht - Aspecten van Nederlands internationaal privaatrecht bij de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht (1997, Intersentia, Antwerpen, ISBN 90-5095-009-4, xvii + 343 p.) vol. 22 Ius commune Europaeum 22: Erven naar Marokkaans recht S.W.E. Rutten 46.00 ... Aanwinsten van KDG Periode 2005/11 0 A concise history of England from Stonehenge to the Atomic Age / F.E. Halliday. London : Thames and Hudson, p. ISBN KdG DLO NP: Engeland 996 Ius commune Europaeum novum. Hamza...