Gratis elektronische bibliotheek

DE WEG TOT INWIJDING EN VERLICHTING - White Eagle

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,47
ISBN: 9789020213812
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: White Eagle

White Eagle Epub boeken van DE WEG TOT INWIJDING EN VERLICHTING zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

White EagleDE WEG TOT INWIJDING EN VERLICHTINGDienstbaarheid en meditatie zijn twee kernbegrippen, waar het gaat om geestelijke groei en ontplooiing. Voor een ziel die bewust aan haar zoektocht is begonnen, krijgen de ervaringen van het dagelijks leven een diepere betekenis, als zij ernaar streeft de idealen van dienstbaarheid en broederschap in de praktijk toe te passen. Dit boekje beschrijft hoe het bewustzijn zich door innerlijke toewijding én inwijding verruimt en hoe dualistische aspecten van de ziel met elkaar in evenwicht worden gebracht, wanneer de ziel in wijsheid groeit en meester wordt over elementen en emoties Het gunt de lezer een blik in de schoonheid van een dienend leven dat voor iedere ziel is weggelegd die zich openstelt voor het Licht.

...is de weg van licht, het is de weg van vrede, de weg van hoop, de weg naar de zon ... PDF Boek DE WEG TOT INWIJDING EN VERLICHTING ... . Zet uw voeten stevig op dit pad en bereik uw doel! Op dit moeilijke pad wordt de aspirant gesteund door de liefde van zijn gids, maar hij moet elke stap op weg naar de overwinning alleen doen. Hij wordt er niet gebracht. Iedere stap moet ... Weg tot inzicht; de Moderne Inwijdingsweg Rudolf Steiner (1861 tot 1925), reikte ons vele inzichten aan over dit bijzondere proces van inwijding. In zijn boek De weg tot inzicht in hogere werelden noemt hij dit proces de Mode ... Boekrecensie van De sjamanistische weg van verlichting ... ... . In zijn boek De weg tot inzicht in hogere werelden noemt hij dit proces de Moderne Inwijdingsweg. Tijdens zijn vele lezingen, sprak hij geregeld over de kenmerken van de oude, voorchristelijke De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Na de 1ste inwijding kun je persoonlijk en op afstand behandelen. De 2de inwijding versterkt je energie, zodat je behandelingen krachtiger worden. De 3de inwijding versterkt je energie nog meer en je mag nu ook zelf inwijdingen geven. Kinderen reageren heel goed op Gold Reiki. Met veel enthousiasme ontving ik De Sjamanistische weg van verlichting van Alberto Villoldo. De voorkant van het boek ziet er heel vrolijk uit. De beschrijving op de achterkant sprak me enorm aan. Het gaat over intense gebeurtenissen waarvan de emoties ons systeem vervuilen. DIt komt doordat emoties vaak niet of niet goed worden verwerkt. Door sjamanistische wijsheden leren we om deze emoties ... deze, om zich vervolgens uit te storten in en om de aarde. De Christus verkiest de aarde als lichaam en vormt de aarde om tot de planeet van de Liefde. Hiermee opende zij een heel nieuwe weg van geestelijke groei, die we de moderne inwijdingsweg [ noemen. Een weg die voor iedereen, voor alle mensen van goede wil, openstaat en mogelijk is. Er is een pad dat leidt tot wat bekend staat als inwijding en door inwijding tot de volmaking van de mens; ... 2. het pad van verlichting; en 3 het pad van vereniging met de godheid. Gij vindt het bij de Moslims, in de Soefi, de mystieke ... "Nauw is de poort en eng is de weg die tot het leven leidt, en er zijn weinigen die dezelfde ... De Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18e eeuw.Het was een reactie op het dogmatische autoriteitsgeloof. In deze periode ontstond een culturele stroming of beweging van intellectuelen met als doel het gebruik van de rede en het filosoferen te bevorderen. De rede gaat alleen maar af op feiten, hoe ... De weg van inwijding die de mens van deze tijd kan gaan wordt nauwkeurig in symbolische vorm weergegeven in het Evangelie van de Pistis Sophia. Daarin staan dialogen die de Verlosser met zijn discipelen voert, en die in de vierde eeuw van onze jaartelling in Egypte op schrift zijn gesteld. Inwijding in Vissen. De beschavingen van Lemurië en Atlantis beschouwden het sterrenbeeld Vissen als het voorportaal of de baarmoeder van het 'Heilige der Heiligen' voor de mensheid. Het 'Heilige der Heiligen' werd gegeven aan de binnenste zaal in de Tempel van Salomo, die destijds de Ark des Verbonds bevatte. Wanneer wij de betekenis van inwijding zo bekijken, zien wij hierin de markeringspunten die de keerpunten zijn op de weg die wij gaan. Het is een steeds wijkende horizon van verruimende groei.Uit de oudheid is het gebruik bekend dat de inwijdeling verscheidene beproevingen moest doorstaan om de inwijding te ontvangen. De vierde inwijding - Studiegroep Esoterische Leringen . READ. De esoterische mens II. De rol van de discipel. Alice Bailey (1880 - 1949) De meester Djwal Khul. De onderwerpen. De rol van de ziel en de monade in het. leven van de discipel. Uiteindelijk vraagt hij haar om hen te vertellen over Haar weg.Zij moet eerst ernstig hierover nadenken.Uiteindelijk besluit zij een klein groepje mensen te vertellen,haar ervaringen die haar tot haar verlichting brachten en hoe zij haar inwijding beleefde... Egyptische en Druïdische Inwijdingen: grote Sekhmet Inwijding brengt je staat van verlichting in je innerlijk kind en subtiel buikgevoel. Hathor Inwijding brengt de universele Liefde en mededogen in je hartgevoel. Hartepijn verdwijnt. Wij-hart en hoederschap verschijnen. Isis Inwijding, initieert je in de zuivering en verlichting van je mind en brengt hogere Liefdeswijsheid vanuit het ......