Gratis elektronische bibliotheek

Diversiteit - Stedman Graham

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2012
BESTANDSGROOTTE: 11,58
ISBN: 9789079872411
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Stedman Graham

Alle Stedman Graham boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

In Diversiteit: leiders geen labels bestudeert Graham diversiteit zoals niemand dit eerder heeft gedaan. Graham verkent verschillende culturen en hun geschiedenis, om jete helpen begrijpen dat iedereen voor uitdagingen heeft gestaan en dat het transformatieproces voor ieder van ons hetzelfde is.Hard werken, opoffering, talent en zelfmotivatie zijn de gereedschappen die jenodig hebt voor de toekomst. Door personen voor het voetlicht te brengen diemet succes aan hun opgeplakte etiketten zijn ontstegen om leiders te worden,helpt Graham de lezers hun eigen geschiedenis achter zich te laten en zich eenweg te banen naar succes, gebaseerd op authenticiteit en op de talenten envaardigheden die zij inbrengen in de arbeidsmarkt.In dit boek:- Waarom mensen een etiket opplakken desastreus kan zijn voor hun verdereleven - in het bijzonder bij kinderen, maar ook bij volwassenen.- Hoe mensen als Nelson Mandela, Martin Luther King, Eleanor Roosevelt,Oprah Winfrey, Mary Kay Ash en vele anderen beschreven in dit boek,ondanks de hun opgeplakte etiketten, de wereld hebben veranderd.- Waarom leiderschap niets met achtergrond heeft te maken.- Hoe je je eigen talenten kunt ontdekken.- Waarom succes niets te maken heeft met waar je bent geboren.- Waarom een andermans mening niet jouw realiteit hoeft te worden.Over de auteur:Stedman Graham is president en CEO van S. Graham and Associates (SGA), eenmanagement- en marketingadviesbedrijf in Chicago. Hij is de schrijver van tienboeken, waaronder twee New York Times bestsellers,You can make it happen en Teens can make it happen, beide in het Nederlands vertaald.Hij geeft lezingen en verzorgt seminars voor bedrijvenen organisaties wereldwijd.Graham behaalde zijn bachelor in sociale wetenschappenaan de Hardin-Simmons Universiteit,zijn master in educatie aan de Ball State Universiteiten heeft een eredoctoraat in de geesteswetenschappenvan Coker College, alwaar hij een befaamd gastdocent is.Hij woont de meeste tijd in Chicago met zijn levenspartnerOprah Winfrey.

...enheid. Diversiteit is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen ... Wat is de betekenis van Diversiteit - Ensie ... . Deze verschillen kunnen liggen op het gebied van sekse, leeftijd, etnische afkomst, seksuele geaardheid, het hebben van een (arbeids)handicap, sociaal-economische achtergrond, religie, politieke overtuiging… Arcadis investeert graag in diversiteit: Gemengde teams zijn innovatiever en creatiever en presteren beter. Dit is goed voor de ontwikkeling van onze mensen én voor de organisatie als geheel. En daar profiteren onze klant ... Diversiteit - Wikipedia ... . Dit is goed voor de ontwikkeling van onze mensen én voor de organisatie als geheel. En daar profiteren onze klanten weer van. Diversiteit geeft ons een sociale en economische voorsprong voor nu en de toekomst. Diversiteit : Wat is diversiteit? Alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling bepalen de diversiteit. Soms zijn deze verschillen zichtbaar, zoals leeftijd, geslacht of huidskleur. Soms zijn ze minder duidelijk: etniciteit, geloofsovertuiging, maar ook competenties en persoonlijke voorkeuren zoals leerstijl of een 'talenknobbel'. Kiezen Betekenis 'diversiteit' Je hebt gezocht op het woord: diversiteit. di·ver·si·t ei t ( de ; v ) 1 verscheidenheid, variatie 2 het verschijnsel dat er ergens mensen zijn met verschillende etnische of culturele achtergronden Laatste nieuws 18-05 Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar per 1 juli 12-05 Topvrouwen.nl krijgt belangrijke rol in SER-infrastructuur voor diversiteit 08-04 Topontbijt 2020 - Aftermovie 07-02 Kabinet neemt SER-advies diversiteit bedrijfsleven over Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit kan plaatsvinden binnen een samenleving, in de vorm van verschillende etnische groeperingen, maar ook in de natuur.. Als mens spreekt van biodiversiteit, gaat het om de verschillende levensvormen, zoals soorten planten of dieren, binnen een ecosysteem.Bij culturele diversiteit gaat het om de verschillende culturen binnen een regio. Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Waarom diversiteit & inclusie? Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Diversiteit is in die situatie onderdeel van de standaard bedrijfsvoering en niet langer een tijdelijk project. Je zou kunnen zeggen dat het onderdeel vormt van het DNA van de organisatie. Charter Diversiteit: opmaat voor verankering . Een vorm om tot verankering te komen is de inzet van het Charter Diversiteit. Diversiteit heeft soms een zetje nodig; doordat verschillende studie- en studentenverenigingen actief samenwerken, bouwen studenten aan hun culturele vaardigheden en verbreden zij hun netwerk. Een voorbeeld van deze verbinding is de studentenvereniging DOCS, dat zich speciaal inzet voor diversiteit, openheid, cultuur en studenten. Diversiteit is een belangrijke factor achter die veranderingen. Organisaties zoeken steeds vaker diverse en gekwalificeerde mensen die weten wat er in de samenleving speelt en verbindingen kunnen leggen met verschillende groepen. De urgentie om vraagstukken van diversiteit in organisaties en de maatschappij op te lossen is groot. diversiteit is de verscheidenheid tussen mensen in een bepaalde groep, maar dat kan ook zo zijn bij planten en dieren zij hebben natuurlijk ook een verschil met elkaar maar ook gelijkenissen net zo als bij ons. arthur mattheus - 26 april 2020: 7: 16 17. Diversiteit. Het stimuleren van sportdeelname onder diverse sociale groepen en het tegengaan van ongewenst gedrag en sociale uitsluiting zijn belangrijke thema's in sportbeleid en -onderzoek. Binnen het Mulier Instituut bestaat van oudsher veel expertise op het terrein van sociale diversiteit en mechanismen van in- en uitslu...