Gratis elektronische bibliotheek

De curator en de failliet - Wolters Kluwer Nederland B.V.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2019
BESTANDSGROOTTE: 10,29
ISBN: 9789013152579
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Wolters Kluwer Nederland B.V.

Het beste pdf boek van De curator en de failliet dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en wetenschappers werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening inzichten in zowel juridische als niet juridische aspecten van de taak van de curator, ook vanuit het perspectief van de schuldenaar/failliet bij een dreigende insolventie. Al sinds 1996 brengt de Vereniging Insolventierecht Advocaten, Insolad jaarlijks een lustrumbundel uit over een interessant en actueel thema. Dit jaar gaat deze bundel, genaamd De Curator en de Failliet, over zowel de juridische als niet juridische aspecten van de taak van de curator, ook vanuit het perspectief van de schuldenaar/failliet. Hoewel in de literatuur verschillende juridische aspecten van het faillissement veelvuldig aan de orde komen bleven de niet juridische aspecten die zowel de curator als de schuldenaar/failliet betreffen, maar bijvoorbeeld ook de bestuurders van de failliete rechtspersoon, vaak buiten beeld. Het faillissement is er van oudsher primair in het belang van de gezamenlijke crediteuren, met de curator aan het roer. Langzaamaan raakt het insolventierecht ook doordrongen van andere perspectieven, met toenemende aandacht voor het belang van van de schuldenaar, bijvoorbeeld door preventieve insolventieprocedures. Daarom gaat de lustrumbundel van dit jaar over de Curator én de failliet. De curator speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol. Allereerst vanwege zijn/haar bevoegdheden die van belang zijn voor de behandeling en afwikkeling van het faillissement. Relevant is ook de verschuiving naar #pre-insolventie#fase en de ontwikkelingen die een schuldenaar in staat moeten stellen in die fase zelf nog de situatie ten goede te keren. Ook het vaststellen van de achtergrond en oorzaken van een faillissement, waarbij het ook kan gaan om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de ontstane schulden krijgt aandacht vanuit verschillende wetenschapsdisciplines. Deze jaarlijkse Insolad lustrumbundel brengt u 15 zeer evenwichtig verdeelde bijdragen; vijf uit de faillissementspraktijk, vijf uit de adviespraktijk en vijf uit de wetenschap. Vol waardevolle inzichten voor iedereen werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening.

... de curator, ook vanuit het perspectief van de schuldenaar/failliet bij een dreigende ... Restaurant De Herberg in Elburg failliet, kans op ... ... ... Daarover gaat de curator immers niet. De failliet verliest door zijn faillissement 'slechts' het beheer over zijn vermogen.3 De curator is belast met het beheer en de vereffening daarvan.4 Het bestuurderschap dat de failliet uitoefent is geen vermogensbestand-deel. Met de failliete vennootschap is het in beginsel niet anders. Het bestuur- De curator kan u dit vertellen. Hij regelt de afhandeling van het faill ... De failliet, de curator en de vijf rouwstadia - Curator op ... ... . Het bestuur- De curator kan u dit vertellen. Hij regelt de afhandeling van het faillissement. Hoe weet ik of de eigenaar van de accommodatie failliet is? Of wie de curator is en hoe ik de curator kan bereiken? Kijk op Rechtspraak.nl. Daar staat het centraal insolventieregister. In dit register kunt u zien wie de curator is en hoe u daarmee contact kan opnemen. Meld u dan als schuldeiser bij de curator. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aankoop bij failliet bedrijf. De curator beslist wat met het geld en de spullen van de failliete reisorganisatie gebeurt. In het Centraal Insolventieregister kunt u zien of de rechter het faillissement van de reisorganisatie heeft uitgesproken en wie de curator is. Zo'n faillissement is heel erg vervelend en onzeker voor zowel de franchisenemer als de franchisegever. ... Informeer in zo'n situatie je klanten dat jouw vestiging in ieder geval niet failliet is. Als de curator weigert om de overeenkomst na te komen dan geeft dat op basis van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om te ontbinden. De rechter verklaart uw werkgever failliet en benoemt een curator. De curator neemt beslissingen over het bedrijf en probeert schuldeisers te betalen. Tijdens het faillissement loopt uw contract door. Dit betekent dat: u moet blijven werken; u recht heeft op loon; Ontslag bij faillissement. De curator kan uw contract opzeggen. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator, en ziet er tevens op toe dat de belangen van de schuldeisers en failliet zo veel mogelijk worden gerespecteerd. De curator. De curator is, in de regel, een advocaat. Het is de taak van de curator om de boedel te vereffenen. Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en wetenschappers werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening inzichten in zowel juridische als niet juridische aspecten van de taak van de curator, ook vanuit het perspectief van de schuldenaar/failliet bij een dreigende ... De curator vindt dat de woning in de failliete boedel valt. Wat zegt de faillissementswet? Een bekend spreekwoord is dat iedereen wordt geacht de wet te kennen maar de vraag is of partners bij het opmaken van huwelijksvoorwaarden artikel 61 van de Faillissementswet scherp op het netvlies hebben. Mogelijkheden voor curator en verhuurder. Indien uw huurder failliet gaat, kan zowel de curator als u (de verhuurder) de huurovereenkomst beëindigen op grond van artikel 39 van de Faillissementswet (Fw).De opzegtermijn die daarbij in acht moet worden genomen is ten hoogste drie maanden, tenzij de huur vooruit is betaald. Een rondje per trein door Nederland en ondertussen dineren. Dat kan voorlopig niet meer. Railpromo, het bedrijf achter de Dinner Train is failliet verklaard. De curator zal de komende dagen of weken onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Inmiddels is duidelijk dat Dinner Train weer een doorstart maakt. Vanaf eind oktober gaat de trein weer ......