Gratis elektronische bibliotheek

Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht - P.M. van Russen Groen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,63
ISBN: 9789038706443
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P.M. van Russen Groen

Alle P.M. van Russen Groen boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht

....H., Nedeen Jordens bewerkt door Bangma C ... Bestuursstrafrecht | Van Hoef Advocatuur ... .H., Nede rechtsbescherming dat de burger - desgevraagd -van de bestuursrechter kan krijgen na oplegging van een boete. Preadviseur Haas komt - vanuit de fiscaliteit, waar de bestraffende sanctie ... Daaruit blijkt dat er ook andere redenen zijn om te kiezen voor het bestuursstrafrecht. Ook Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie v ... Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht (SI-EUR ... ... . In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift. Indien men het bestuursstrafrecht als een apart rechtsgebied beschouwt en daartoe als zodanig definieert, ontstaat een kader waarbinnen vragen met betrekking tot de normering zoals bijvoorbeeld betreffende de bewijsvoering en het soort rechtsbescherming dat moet worden geboden, meer eenduidig kunnen worden beantwoord.' Download Citation | On Aug 1, 2007, C.F.E. Pije-Post published Geef mij de feiten, dan geef ik u het recht | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate EN HET BESTUURSSTRAFRECHT WETTELIJKE NORMEN EN RECHTSPRAAK IN WAHV-ZAKEN Rijksuniversiteit Groningen ... bestuursrecht waarneembare beweging van rechtsbescherming naar geschilbeslechting. 8 Finaliteit, ofwel definitieve beëindiging, is het uitgangspunt in Wahv-zaken. Het zogenoemde bestuursstrafrecht is in deze visie een van het strafrecht en het bestuursrecht te onderscheiden deel van het recht waarin publiekrechtelijke bestuursorganen zonder tussenkomst van de betrokkene of een onafhankelijke rechter, sancties met een bestraffend karakter kunnen opleggen (zie onder meer A.R. Hartmann en P.M. van Russen Groen, Contouren van het bestuursstrafrecht ... Een administratieve kostenschatting van de Belgische en de ... 'Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht' door Tom Barkhuysen, Michiel van Emmerik - Onze prijs: €60,00 - Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis Daarbij is het wenselijk het strafrecht en het bestuursrecht op elkaar af te stemmen met betrekking tot de wettelijk geregelde rechtsbescherming en de rechtspositie van de burger. Wat het bestraffende bestuursrecht betreft zou deze afstemming moeten resulteren in een verzwaring van het rechtsbeschermingsniveau, maar het is aan de wetgever om daarin concrete keuzes te maken. 4.3.1 Het stelsel van rechtsbescherming in Nederland 92 4.3.2 Rechtsbescherming tegen sanctiebesluiten 98 4.3.3 Rechtsbescherming tegen de tenuitvoerlegging van ... 6.2 De ontwikkeling van het bestuursstrafrecht 164 6.2.1 Uitbreiding bestuurlijke boete 164 6.2.2 Van strafrecht naar bestuursrecht 166 9 inhoud. 5 Bestraffing en rechtsbescherming tegen bestraffing in het bestuursrecht anno 2014 66 5.1 Bestuursstrafrecht en het bestuursprocesrecht 66 5.1.1 Uitgangspunten van het Nederlandse strafproces 67 5.1.2 Het bestuursproces op hoofdlijnen 70 5.1.3 De omvang van het (bestuursrechtelijk) geding 72 5.1.4 Bewijs in het bestuursrecht 78 Strafstelsel · Bestuursstrafrecht · Burgerlijk recht/procesrecht · Strafrecht Het onderzoek gaat over de vraag wanneer en onder welke omstandigheden, welk sanctie-instrumentarium (strafrecht, bestuursrecht of een mix van beide) het meest effectief is. Het verschil tussen het strafrecht ... verwezen naar het advies van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 juli 2015 over de wijze van rechtsbescherming in het ... In het algemeen blijkt uit deze uitspraak dat de waarborgen van het strafrecht steeds meer van toepassing zijn op het bestuursstrafrecht. Een ... Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht Bijzonder Hoogleraar (2015) Benoeming Bijzonder Hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgebied Strafrecht Leeropdracht Strafrechtspraktijk Datum benoeming 2015-01-01 Datum oratie 2015-12-18 Bijzonderheden Bijzondere leerstoel vanwege de aan de Universiteit Leiden gelieerde Prof. A.E.J ... Bestuurlijke handhaving en Bestuursstrafrecht - Handhaven en toezicht staat volop in de belangstelling. Maar weet u wat de (gemeentelijke) overheid nu eigenlijk kan, mag en moet? Voert de overheid op het alle terreinen, waarop gehandhaafd moet worden, wel adequaat uit? Welke handhavingsinstrumenten zijn er en hoe kunnen deze in de dagelijkse praktijk worden toegepast? Novem...