Gratis elektronische bibliotheek

Van toetsing naar geschilbeslechting - J. Polak

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 7,95
ISBN: 9789054544418
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. Polak

U vindt hier de pdf van het boek Van toetsing naar geschilbeslechting

Omschrijving:

VAN TOETSING NAAR GESCHILBESLECHTING is een boek van J. Polak

...Wat is zelf in de zaak voorzien? 50 4.5.2 Het criterium: 'indien na de vernietiging rechtens slechts één beslissing mogelijk is' 50 4 ... PDF Van toetsing naar geschilbeslechting ... .5.3 Overzicht van gevallen waarin wel zelf in de zaak wordt voorzien 52 704 Ars Aequi oktober 2011 preadvies Preadvies arsaequi.nl/maandblad AA Procesrechtelijke osmose: het bestuursproces en de cassatiefunctie Raymond Schlössels* 1 Inleiding Ter gelegenheid van het Geschilbeslechting in het sociaal domein. Tegen deze achtergrond kijken wij uit naar een reactie van de regering op het advies van regeringscommissaris Scheltema over integral ... Bestuursrechter moet maatwerk leveren [Review of: VAR-Cie ... ... . Tegen deze achtergrond kijken wij uit naar een reactie van de regering op het advies van regeringscommissaris Scheltema over integrale geschilbeslechting in het sociaal domein. ... Toetsing van algemene regels door de bestuursrechter. De toepassing van artikel 8:69a Awb in de (rechts)praktijk stemt grotendeels overeen met de bedoelingen van de wetgever, zoals de ontwikkeling van toetsing naar geschilbeslechting. Uit de jurisprudentie en uit de interviews kan evenwel niet worden afgeleid dat het De bestuursrechter moest bij de toetsing van besluiten terughoudend zijn voor zover het bestuur beschikte over beleids- of beoordelingsvrijheid (hierna kortweg beslissingsvrijheid genoemd). Dit was het oude en bekende leerstuk van de marginale toetsing. Maar in artikel 3:4, tweede lid, van de Awb was wel iets interessants gebeurd. Barkhuysen 2014 T. Barkhuysen, 'Toetsing van procesbeslissingen in het bestuursrecht', NJB 2014/1224, afl. 25, p. 1665. Barkhuysen e.a. 2014 T. Barkhuysen e.a., Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen. Studie naar aanleiding van de agenda voor de rechtspraak, Deventer: Kluwer 2014 Alternatieve geschillenbeslechting is een middel om de rechtspleging te ontlasten. Daar waar de gewone rechtsgang veelal lange en kostbare procedures met zich meebrengen, zijn alternatieve geschilbeslechtende instrumenten veelal goedkoper en sneller. Het gaat niet om een alternatief voor de wetten en juridische procedures die er al zijn, maar om een aanvulling daarop.In het geval van ... In dit vak van Honours College Law staat de alternatieve geschilbeslechting tussen burger en overheid centraal. Naast het juridisch kader van de Awb, ga je oefenen met mediationvaardigheden en onderhandelen in rollenspellen en simulaties. In de praktijk ga je op onderzoek uit naar welke aanpak werkt....