Gratis elektronische bibliotheek

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie - G.J.M. van den Biggelaar

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1994-01-01
BESTANDSGROOTTE: 10,2
ISBN: 9789038702919
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G.J.M. van den Biggelaar

U vindt hier de pdf van het boek De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

Omschrijving:

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

...telecommarkt ... Het OM is in Nederland de enige instantie die kan besluiten om u te vervolgen op verdenking van een strafbaar feit ... Buitengerechtelijke afdoening - Noorland Juristen - Het ... ... . Het OM bepaalt dus wie er voor de rechter moet verschijnen en voor welk feit. Het is uiteindelijk de strafrechter die bepaalt of u schuldig bent aan een strafbaar feit en welke straf u hiervoor krijgt. Het afpakken van crimineel vermogen is dan ook een waardevol middel in de bestrijding van criminaliteit. Het wordt ingezet als aanvullende interventie bij de bestrijding van High Impact Crime, bij ondermijnende criminaliteit en bij st ... De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door ... ... . Het wordt ingezet als aanvullende interventie bij de bestrijding van High Impact Crime, bij ondermijnende criminaliteit en bij strafbare feiten gepleegd door 'veelplegers'. Vanuit het besef dat het niet afpakken van crimineel vermogen ... van de buitengerechtelijke afdoening door het Openbaar Ministerie met de introductie van de strafbeschikking het uitgangspunt van consensua-liteit juist is ingeruild voor een wijze van afdoening die - in ieder geval juridisch - is gebaseerd op eenzijdige besluitvorming door het Openbaar Ministerie. De buitengerechtelijke afdoening van strafzaken wordt niet langer als het voorkomen van strafvervolging, maar als een daad van strafvervolging vormgegeven. Dit bevordert dat alleen die strafzaken bij de strafrechter terechtkomen die daarvoor, gelet op de aard van het feit, de gewenste justitiële reactie dan wel een verschil van opvatting tussen de verdachte en het openbaar ministerie ... De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie G.J.M. van den Biggelaar Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1994. Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het... (1994). Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie: Author: van den Biggelaar, G.J.M. Thesis advisor: Mols, Gerardus ... ging van 1979 tot de conclusie dat het Openbaar Ministerie de bevoegdheid moest krijgen om een betalingsbevel uit te vaardigen, waartegen een verdachte in verzet kan.8 Kortom: 3 Zie o.a. Hartmann, A. , ZDe uitengerehtelijke afdoening, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge Het onder- De officiële titel van de Wet OM-afdoening luidt Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. Het nieuwe artikel 257a van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de officier van justitie, indien ... Door de invoering van de Wet OM-afdoening is een regeling in het Wetboek van Strafvordering opgenomen die het mogelijk maakt dat de officier van justitie misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat en alle overtredingen door het uitvaardigen van een strafbeschikking zelf bestraft (artikel 257a Sv).De wetgever heeft met deze regeling een lichte - niet-rechterlijke ... Author: Eerste Kamer der Staten-Generaal Created Date: 6/22/2018 11:17:21 AM Title: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het rapport "Evaluatie Wet OM-afdoening" terminologische kwestie de aandacht. Hiervoor is gesproken - in navolging van de in 2 Het jeugdstrafrecht, het militaire strafrecht, het oorlogsstrafrecht en bestuurlijke boeterecht (het be-stuursstrafrecht) blijven daarbij buiten beschouwing. Voorts besteed ik niet afzonderlijk aandacht aan de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. voorkoming van strafvervolging, niet gepubliceerd. Zie voor een bespreking van de inhoud van het voorstel: G.J.M. van den Biggelaar, De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie, Arnhem 1994, p. 106-111. Ondanks de totstandkoming van een vereenvoudigde afdoening op grond van de WED kampen rechterlijke macht. Om hieraan tegemoet te komen is een nieuwe vorm van buitengerechtelijke afdoening ingevoerd, waarbij het Openbaar Ministerie (hierna: OM) als het ware de rol van de strafrechter overneemt. Zo is in 2008 de Wet OM-afdoening gefaseerd in werking getreden. afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) ... telijke afdoening van strafzaken te vervangen door de vorm van de strafbeschikking. Zijkonden ...