Gratis elektronische bibliotheek

1 samuel - een koningsschapboek - Wouter van der Spek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,90
ISBN: 9789023914822
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Wouter van der Spek

Wouter van der Spek Epub boeken van 1 samuel - een koningsschapboek zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

K.H. Miskotte karakteriseerde beide Samuelboeken met de volgende woorden: 'Het gaat om Politeia, dit is een leer van de opdracht en de noodzaak van het rechte regeren'. Voor de schrijver(s) van de boeken Samuel wordt het rechte in de teksten vertegenwoordigd door de profeet Samuel, de zoon van Hanna, die een directe relatie heeft met JHWH. Het regeren krijgt gestalte in de koningen Saul en David.Met deze drie hoofdpersonen analyseert de schrijver van het Samuelboek het toenmalige koningschap. Tegelijk wordt een messiaans alternatief ontwikkeld. Dit alternatief vormt een geheim. Noch Saul, noch David kunnen eraan voldoen, al zijn aspecten van het messiaanse aan hen beiden wel degelijk af te lezen.

...ar een van de hoofdpersonen: de profeet Samuel, de laatste die als rechter leiding gaf aan Israël ... 1 samuel - een koningsschapboek download PDF Wouter van ... ... . Met hem eindigt de tijd van de rechters en begint die van de koningen.Beide boeken vormen (samen met de bijbelboeken 1 Koningen en 2 Koningen) een doorlopend verhaal.De Samuelboeken zijn mooi geschreven. In Deuteronomium 12:1-28 is dit al genoemd. De Israëlieten moeten in Deuteronomium 27 de keuze maken tussen zegen (gehoorzaam) en vloek (ongehoorzaam).Iedere generatie maakt een andere keuze. In 1 Samuël is te lezen dat de zonen van Samuël niet h ... 1 Samuel 8 (NBV) - EO.nl/Bijbel ... .Iedere generatie maakt een andere keuze. In 1 Samuël is te lezen dat de zonen van Samuël niet het goede voorbeeld van hun vader opvolgen. De zoon van Saul, Jonathan maakt wel een goede keuze. 1. De gelofte van Hanna. 1 Daar was een man van Ramatháïm-Zofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was 1 Kron. 6:26, 27. Elkana, een zoon van Jerócham, den zoon van Elíhu, den zoon van Tochu, den zoon van Zuf, een Efrathiet. 2 En hij had twee vrouwen; de naam van de ene was Hanna, en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. 3 1-2 De jonge Samuel werkte voor de Heer. Hij hielp Eli, die bijna helemaal blind was. De Heer sprak in die tijd bijna nooit tegen iemand. En de mensen zagen hem ook niet in dromen. Op een nacht sliep Eli in zijn kamer. 3-4 Samuel sliep in de tempel, dicht bij de heilige kist van de Heer. Heel vroeg in de ochtend riep de Heer Samuel. 1 Het geschiedde nu, toen Samuël oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israël.. 2 De naam van zijn eerstgeborenen zoon nu was Joël, en de naam van zijn tweeden was Abia; zij waren richters te Ber-seba.. 3 Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; maar zij neigden zich tot de gierigheid, en namen geschenken, en bogen het recht. 1 Er was een zeker man uit Ramataïm-Sofim, uit het gebergte van Efraïm, die Elkana heette, de zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, een Efratiet. 2 Deze had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna; Peninna had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. 3 Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de Here der heerscharen te Silo te aanbidden ... 1 Toen zeide de HEERE tot Samuël: Hoe lang draagt gij leed om Saul, dien Ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie, en ga heen; Ik zal u zenden tot Isaï, den Bethlehemiet; want Ik heb Mij een koning onder zijn zonen uitgezien. 2 Maar Samuël zeide: Hoe zou ik heengaan? Saul zal het toch horen en mij doden. 12 De toespraak van Samuel Samuel stelt de nieuwe koning voor. 12 1 Samuel zei tegen het volk van Israël: 'Ik heb naar jullie geluisterd en ik heb gedaan wat jullie vroegen. Ik heb jullie een koning gegeven. 2 Kijk, dit is de koning die vanaf dit moment jullie leider zal zijn.. Ik ben al mijn hele leven jullie leider geweest. 1 Samuel 13 Het eerste boek Samuel. HSV Inval van de Filistijnen. 1 Saul was een jaar aan de regering geweest, en hij regeerde voor het tweede jaar over Israël. 13:1 De vertaling van dit vers is onzeker. 2 Toen koos Saul drieduizend man uit Israël voor zich uit. Tweeduizend mannen ... 1 ER was een man van 1 Ramatháïm 2 Zofim, van het gebergte va...