Gratis elektronische bibliotheek

Actie-onderzoek door docenten - Petra Ponte

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2002-12-01
BESTANDSGROOTTE: 7,86
ISBN: 9789044112405
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Petra Ponte

Alle Petra Ponte boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Het werk van docenten (en begeleiders, coördinatoren, schoolleiders) bestaat voor een groot deel uit het beoordelen van steeds wisselende situaties en het beslissen hoe in die situaties vervolgens te handelen. Via actie-onderzoek kunnen docenten het beoordelen en handelen professionaliseren. Daarmee sluit actie-onderzoek aan bij de ontwikkeling naar praktijkgeoriënteerde scholing van (aanstaande) docenten. De vraag is hoe docenten actie-onderzoek leren uitvoeren en hoe zij daarbij begeleid kunnen worden. Deze vragen staan centraal in deze studie. De auteur bespreekt uitgebreid de literatuur over actie-onderzoek in relatie tot literatuur over de ontwikkeling van professionele kennis. Ervaringen illustreren de theorie. Via een casestudie in zes scholen voor voortgezet onderwijs laat zij vervolgens zien dat zowel het leren uitvoeren als het leren begeleiden van actie-onderzoek complex maar succesvol kan zijn. De complexiteit zit niet zozeer in de procedurele uitvoering van actie-onderzoek op zich, maar in het gegeven dat docenten zich langzamerhand verschillende handelingen waar zij niet aan gewend zijn, toch tegelijkertijd eigen moeten maken. Bovendien maken zij een aantal belangrijke omslagen in hun professionele oriëntaties. Begeleiders zijn succesvoller naarmate zij docenten al doende, ter plekke en bij herhaling steun bieden. Met deze publicatie wordt een internationale trend toegankelijk gemaakt.

...ijk. Dissertatie, Garant, Apeldoorn Ponte, P ... PDF Actie-onderzoek: kenmerken en stappenplan ... . en R.H. Beers (1996) Dialoog en samenwerking: Actie-onderzoek binnen een post-HBO opleiding. Actie-onderzoek door docenten . uitvoering en begeleiding in theorie en praktijk. Petra Ponte Garant Uitgevers Mens en Maatschappij Uitgangspunten voor onderwijs in onderzoek, tips voor onderwijs in onderzoek en voorbeelden van (uitgevoerde) onderwijsprogramma's (Speciaal voor docenten) Het materiaal is op via het linker menu op twee manieren te vinden: Actie-onderzoek is het systematisch onderzoeken van je eigen werksituatie samen met direct betrokkenen, om samen te leren en vanuit een meer gefundeerd inzicht je werksituatie te verbeteren. Voor dit onderzoek kun je gebruik maken va ... PDF Actie-onderzoek: kenmerken en stappenplan ... . Voor dit onderzoek kun je gebruik maken van het ROTOR-model , met handvatten voor de stappen die je bij een onderzoek neemt. Actie-onderzoek door docenten: uitvoering en begeleiding in theorie en praktijk - 2de licht gewijzigde uitgave. ISBN: 9789044127225 ... Het werk van docenten (en begeleiders, coördinatoren, schoolleiders) bestaat voor een groot deel uit het beoordelen van steeds wisselende situaties en het beslissen hoe in die situaties vervolgens te handelen. Actie-onderzoek is een vorm van onderzoek waarbij de onderzoeker al handelend probeert het probleem op te lossen. De behandelaar - manager, interim-manager, organisatieadviseur, therapeut - gaat na of zijn activiteit of advies het gewenste effect oplevert. Door scholieren meer te betrekken bij de manier waarop docenten les geven kan het onderwijs verbeteren. Dat plan van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) wordt positief ontvangen door VVD ... ons hierbij vooral inspireren door werken van Kallenberg, Kelchtermans, Ponte, Schön en Altrichter. Zo definieert Ponte actieonderzoek als: 'een geheel van activiteiten van docenten' die: • Met behulp van technieken en strategieën van sociaal-wetenschappelijk onderzoek reflecteren op hun eigen handelen en de situatie waarin dat Werkatelier actie-onderzoek 19-2-19 Jacqueline van Swet. Uitdagingen Master (S) EN • Gezamenlijke visie ontwikkelen en behouden: vanuit bedoeling onderzoek (visie, kwaliteit, passend bij M EN) ... samen leren door, MA docenten tav de begeleiding van studenten die actieonderzoek uitvoeren . Om docenten te ondersteunen bij het uitvoeren van hun onderzoeksprojecten is in september 2015 een Onderzoeksgroep van start gegaan. Deze Onderzoeksgroep, voorgezeten door een van de lectoren, stelt een selecte groep docenten in de gelegenheid om concrete onderzoeksprojecten uit te voeren in het kader van hun aanstelling. De standaard cursusevaluatie is één van de manieren om de kwaliteit van docenten te monitoren. Andere methoden die nuttige feedback voor docenten opleveren zijn directe gesprekken met studenten over de cursuskwaliteit, al dan niet met behulp van 'voting tools', focusgroup gesprekken met studenten, peerfeedback door collega's, of lesbezoeken van onderwijsdeskundigen. 1. Leg de nadruk bij docentonderzoek op actie-onderzoek: onderwijsverbetering door je eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren; 2. Laat toepassen van onderzoekskennis en (actie-)onderzoek eerder in de masteropleiding aan de orde komen; 3. Gebruik een narratieve methode zoals de Story-line-methode voor reflectie van docenten op Website die tot doel h...