Gratis elektronische bibliotheek

De commerciële jaarrekening - A.J. van Aken

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2016
BESTANDSGROOTTE: 12,97
ISBN: 9789491725128
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.J. van Aken

U kunt het boek De commerciële jaarrekening downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De commerciële jaarrekening 1e druk is een boek van A.J. van Aken uitgegeven bij Convoy. ISBN 9789491725128 Het studieboek 'Administratie voor Bachelors en Masters 3 - De Commerciële Jaarrekening' behandelt de boekhoudkundige verwerking van gebeurtenissen die van invloed zijn op de commerciële jaarrekening. In dit opgavenboek wordt per hoofdstuk de kennis van de behandelde stof getoetst. Bij elke opgave is aangegeven welk onderdeel van de theorie in de betreffende opgave wordt getoetst. De uitwerkingen zijn digitaal beschikbaar in de digitale leeromgeving op www.abm3commercielejaarrekening.nl. 'De Commerciële Jaarrekening' maakt deel uit van de nieuwe studiemethode 'Administratie voor Bachelors en Masters'. In deze vierdelige studiemethode wordt besproken hoe de boekhouding in de moderne gedigitaliseerde wereld het beste kan worden ingericht. De modules kunnen los van elkaar worden bestudeerd. De opzet en de toegankelijke schrijfstijl van het theorieboek en de representatieve opgaven in dit opgavenboek maken deze studieboeken zeer geschikt voor alle HBO- en WO-opleidingen waarin het samenstellen van een commerciële jaarrekening - en het maken van de bijbehorende journaalposten - aan de orde wordt gesteld.

...agt om zorgvuldigheid én scherpzinnigheid van de accountant ... Wat is het verschil tussen de commerciële en de fiscale ... ... . John Weerdenburg De latenties doen zich voor als er tijdelijke waarderingsverschillen optreden met de balans en de winst-en-verliesrekening volgens de aangifte vennootschapsbelasting, maar ook in situaties van voorwaartse verliescompensatie. De jaarrekening. De jaarrekening bestaat vaak uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. Vorm en inhoud zijn wettelijk geregeld. BV's zijn verplich ... Commerciële en fiscale grondslagen - Aarnink ... . Vorm en inhoud zijn wettelijk geregeld. BV's zijn verplicht om een jaarrekening volgens het Burgerlijk Wetboek op te stellen, de zogenaamde statutaire of commerciële jaarrekening. Wat is een jaarrekening? Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo'n jaarrekening, mede omdat je elk jaar aan de Kamer van Koophandel je jaarrekening moet sturen. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. De commerciële jaarrekening. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe de commerciële jaarrekening wordt opgesteld en waarom. Dit om straks duidelijk de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van posten in de jaarrekening duidelijk te kunnen aangeven. De meeste belastingplichtige ondernemingen stellen de fiscale jaarrekening op door een aantal correcties op de commerciële jaarrekening toe te passen. Daarbij is van belang, dat aan een aantal specifieke fiscaal rechtelijke regelingen en faciliteiten aandacht wordt besteed en in de jaarrekening wordt verwerkt. Ook verminder je de waardes van je inventaris op de fiscale jaarrekening met afschrijving. Op basis van deze jaarrekening kun je belastingaangifte doen. Bedrijfseconomische jaarrekening. Een bedrijfseconomische of commerciële jaarrekening geeft de werkelijke situatie van een bedrijf weer en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij verkoop of ... In de jaarrekening op fiscale grondslagen is het op grond van RJk D3.310 verplicht om toe te lichten dat er sprake is van een afwijking tussen de commerciële en fiscale waarderingsgrondslag. Het is echter niet verplicht om het verschil te kwantificeren. Justitie heeft onlangs het wetsvoorstel 'Jaarrekening kleine rechtspersonen volgens fiscale grondslagen' ingediend. Volgens dat wetsvoorstel kunnen MKB-ondernemers bij het opstellen van de commerciële jaarrekening - vanaf het boekjaar 2007 - de cijfers uit de aangifte voor de vennootschapsbelasting aanhouden. 'De Commerciële Jaarrekening' maakt deel uit van de nieuwe studiemethode 'Administratie voor Bachelors en Masters'. In deze vierdelige studiemethode wordt besproken hoe de boekhouding in de moderne gedigitaliseerde wereld het beste kan worden ingericht. De modules kunnen los van elkaar worden bestudeerd. Dit leidt er wel toe dat de vennootschapsbelastinglast in de jaarrekening niet in verhouding staat tot de commerciële winst; de boekwinst op de grond wordt tenslotte niet meegenomen in de fiscale positie. Uiteraard is het aan te raden deze 'vreemde' belastingdruk toe te lichten. De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf van het afgelopen boekjaar. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, ... Deze zaken zien we niet terug in de commerciële balans. De herinvesteringsfaciliteit is een fiscale faciliteit om belasting te berekenen, en moet dus in de fiscale jaarrekening worden toegepast. De commerciele jaarrekening moet echter een getrouw beeld geven van de werkelijkheid, en als de herinvesteringsreserve in mindering wordt gebracht op de investeringen, dan geeft dit geen getrouw beeld....