Gratis elektronische bibliotheek

De constitutionele conventie: een blinde vlek in ons staatsrecht - L.F.M. Verhey

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2014
BESTANDSGROOTTE: 4,21
ISBN: 9789013122251
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: L.F.M. Verhey

L.F.M. Verhey Epub boeken van De constitutionele conventie: een blinde vlek in ons staatsrecht zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Volgens de heersende opvatting bestaan in het staatsrecht slechts weinig regels. Afgezien van het internationale recht gaat het om het Statuut, de Grondwet, een beperkt aantal geschreven wetten en een enkele regel van ongeschreven recht. De rest is praktijk. Deze benadering gaat voorbij aan het feit dat tussen het harde staatsrecht en de praktijk een belangrijke tussencategorie zit. Deze bestaat uit conventies: informele regels die het gedrag reguleren van onze instituties zoals bijvoorbeeld de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de regering. Voorbeelden zijn de regels die betrekking hebben op de kabinetsformatie, de ministeriële verantwoordelijkheid en de specifieke rol van de Eerste Kamer.Conventies zijn belangrijk om het staatkundige leven te ordenen en om daarin minderheden tot hun recht te laten komen. Zij zijn de smeerolie in de motor van ons staatsbestel en kunnen in die functie de kans reduceren dat de politieke besluitvorming vastloopt. Het maatschappelijke en economische belang hiervan is groot. Conventies zijn geen rechtsregels maar zijn ook niet vrijblijvend. Zij zijn bindend, zij het dat gemotiveerd ervan kan worden afgeweken. In die zin zijn conventies te vergelijken met beleidsregels in het bestuursrecht. De staatsrechtwetenschap dient in samenwerking met andere wetenschappelijke disciplines en de praktijk nader onderzoek te doen naar het belang, de aard en het verplichtend karakter van conventies.

...nde Vlek In Ons Staatsrecht, oratie Universiteit Leiden, Leiden 2014 ... Luc Verheij - Leiden University ... . Conventies kennen een normatieve component: ze bestaan bij de gratie van het feit dat de meeste actoren die er mee werken vinden dat deze regels navolging behoeven of verdienen. Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Carla Zoethout benoemd tot hoogleraar Constitutioneel recht. Deze benoeming bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen heeft een omvang van 0,6 fte. De benoeming is ingegaan per 1 december 2016. Dit meldt de Open Un ... Amazon.it: De constitutionele conventie: een blinde vlek ... ... . De benoeming is ingegaan per 1 december 2016. Dit meldt de Open Universiteit. : Dames en heren, welkom bij dit symposium over versterking van de rol van de Tweede Kamer bij de constitutionele toetsing van wetsvoorstellen. Het is een onderwerp dat breed leeft in de Kamer en in de wetenschap, getuige alle hoogleraren die wij vandaag in ons midden hebben. [toc Grenzland Makelaardij] Products & Services CV Door een team van taxateurs, rentmeesters, grondverwervers, makelaars en agrarisch adviseurs, is Grenzland Makelaardij in staat om u bij grote en kleine projecten bij te staan en te adviseren. De Tweede Amendement ( Wijziging II) naar de Verenigde Staten Grondwet beschermt het individuele recht op beer wapens te houden en.Het werd bekrachtigd op 15 december 1791 als onderdeel van de Bill of Rights.. In District of Columbia v.Heller (2008), het Hof van Cassatie bevestigde voor de eerste keer dat het recht behoort aan particulieren, voor zelfverdediging in het huis, terwijl ook met ... De voorzitter der Kamer, prof. mr R. Kranenburg, oud-hoogleraar in het Staatsrecht, hield allereerst een rede, waarin hij er o.a. op wees, dat deze grondwetsherziening een fundamen tele wijziging in ons constitutioneel bestel betekende. De ontwikkeling tot een democratie langs regelmatige constitutionele weg werd er door mogelijk. Een bloemlezing: in 1998 werd gevierd dat 150 jaar eerder de op Thorbeckiaanse leest geschoeide Grondwet werd afgekondigd; de Fortuynrevolte en het integratiedebat leidden tot beschouwingen over de godsdienstvrijheid en de uitingsvrijheid; op aandrang van coalitiepartij D66 heeft in 2006 een Nationale Conventie geïnventariseerd welke moderniseringen het grondwettelijk bestel nodig heeft en ......