Gratis elektronische bibliotheek

Handboek ISO 27001 - Cees van der Wens

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2019
BESTANDSGROOTTE: 4,80
ISBN: 9789402186284
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Cees van der Wens

Het beste pdf boek van Handboek ISO 27001 dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Een organisatie levert vaak al jaren diensten of producten als er besloten wordt om een ISO 27001-certificaat te gaan behalen. Meestal is er al veel gedaan op het gebied van informatiebeveiliging, maar na het lezen van de norm blijkt dat er toch iets meer bij komt kijken: er moet een "managementsysteem voor informatiebeveiliging' worden ingericht. Een wat?Handboek ISO 27001 legt uit hoe een MKB-organisatie een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) kan implementeren dat geschikt is voor certificering. Het boek bevat een uitleg van alle eisen, meer dan 100 praktijkvoorbeelden, de 63 meest voorkomende valkuilen en een stappenplan voor implementatie.Daarnaast is dit boek ook bedoeld voor (interne) auditoren die moeten onderzoeken of een managementsysteem voor informatiebeveiliging aan alle eisen voldoet en doeltreffend is. Voor alle eisen van de norm zijn in het boek concrete aandachtspunten opgenomen die relevant zijn bij een audit.De auteur heeft als Lead Auditor tientallen ISO 27001-certificatieaudits uitgevoerd bij een breed scala van organisaties. Als consultant heeft hij evenzoveel organisaties geholpen met het verkrijgen van het certificaat.

...t geschikt is voor certificering. Het boek bevat een uitleg van alle eisen, meer dan 100 praktijkvoorbeelden, de 63 meest voorkomende valkuilen en een stappenplan voor implementatie ... ISO 27001 handboek informatiebeveiliging opzetten ... . ISO 27002: ISO 27002 is een document dat in feite een toelichting is op de ISO 27001 norm. ISO 27002 heeft veertien hoofdstukken met onderwerpen die gaan over informatiebeveiliging. Gekoppeld aan deze hoofdstukken, worden maatregelen gegeven om risico's te beheersen. ISO 27001 certificering. Om organisaties in staat te stellen hun informatiebeveiliging structureel vorm te geven en zo de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van inf ... ISO 27001 | Informatiebeveiliging | Certificering Training ... ... . ISO 27001 certificering. Om organisaties in staat te stellen hun informatiebeveiliging structureel vorm te geven en zo de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te borgen, is er de ISO 27001. ISO 27001. Informatiebeveiliging is voor elk bedrijf van groot belang. De ISO 27001 is hiervoor een internationale Code en een best-practice dat gebruikt kan worden om de informatiebeveiliging van een organisatie in te richten. De NEN-EN-ISO 27001 norm omvat eisen waar een managementsysteem voor informatiebeveiliging aan moet voldoen, wil de organisatie tot certificering komen. Het is niet verplicht om u als organisatie te certificeren voor ISO 27001, maar het helpt u wel bij het opzetten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging en het voldoen aan wet- en regelgeving omtrent bescherming persoonsgegevens. Home » ISO 9001:2015 betekent afscheid van kwaliteitshandboek. ISO 9001:2015 betekent afscheid van kwaliteitshandboek . Het zal u niet ontgaan zijn, dat er weer nieuwe versies van de ISO-normen zijn uitgekomen (ISO 27001) of, waar dit nog niet gebeurd is, dit op stapel staat (ISO 9001). De ISO 27001 standaard is een internationaal normenkader voor informatiebeveiliging. ISO 27001 kan gebruikt worden om de informatiebeveiliging in te richten. Risklane heeft ruim 10 jaar ervaring met de inrichting van risicomanagement structuren, informatiebeveiliging en procesverbetering. Handboek ISO 27001 legt uit hoe een MKB-organisatie een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) kan implementeren dat geschikt is voor certificering. Het boek bevat een uitleg van alle eisen, meer dan 100 praktijkvoorbeelden, de 63 meest voorkomende valkuilen en een stappenplan voor implementatie. Gratis ISO 27001 Gap Analyse Tool. Een ISO 27001 tool, zoals onze gratis analyse tool. Kan u inzicht geven in hoeveel u van de ISO 27001 tot nu toe heeft geïmplementeerd - of dat u er net aan begint, of dat u het einde van de reis nadert. Om de training te kunnen volgen, hoef je niet over audit ervaring te beschikken. Wel is het noodzakelijk om enige voorkennis te hebben van de inhoud en het doel van de norm ISO 27001. Als je deze voorkennis niet hebt, dan is het raadzaam om vooraf het Handboek ISO 27001 te lezen (o.a. te koop via Bol.com). Kosten, locatie Handboek ISO 27001 legt uit hoe een MKB-organisatie een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) kan implementeren dat geschikt is voor certificering. Het boek bevat een uitleg van alle eisen, meer dan 100 praktijkvoorbeelden, de 63 meest voorkomende valkuilen en een stappenplan voor implementatie. ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging.De standaard bestaat feitelijk uit Deel 2 van de BS 7799, de standaard waarin wordt beschreven hoe Informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden, om de beveiligingsmaatregelen uit ISO/IEC 17799 te effectueren. In Nederland is het vastgesteld als NEN norm NEN-ISO/IEC 27001:2005 en vertaald naar het Nederlands en o.b.v ... ISO 27001 beschrijft, per hoofdstuk en paragraaf, onder het kopje 'Informatiebeveiliging' de specifieke aanvullende eisen vanuit ISO 27001:2013. Bijvoorbeeld: normparagraaf 4.1 is voor alle ISO normen 'Inzicht in de Organisatie en haar context'. Dit onderwerp is voor elke norm relevant. Aanmelden ISO 27001 certificering. Gaat u in uw organisatie aan de slag met ISO 27001, dan heeft dit direct raakvlakken met ISO 27002. Ondanks het gegeven dat beide ISO-normeringen beschikken over een internationale erkenning, is het enkel mogelijk om een ISO 27001 certificering te ontvangen. In tegenstelling tot ISO 27001 is ISO 27002 geen ... De ISO 27001 norm is een "risk-based" norm waarbij de maatregelen afgestemd moeten zijn op de organisatierisico's. Samen met uw medewerkers stellen we de kritische onderdelen van uw organisatie, zoals processen, functionarissen en/of middelen vast....