Gratis elektronische bibliotheek

Wetboek van waarheid - Gerard van den Berg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,53
ISBN: 9789048421183
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Gerard van den Berg

U vindt hier de pdf van het boek Wetboek van waarheid

Omschrijving:

Dit is een complete handleiding voor mensen die aan waarheidsvinding willen doen. Als je alle leugens wilt detecteren bij je gesprekspartner is dit een uitstekend boek.Je vindt in dit boek onderwerpen als:De geschiedenis van het liegen, hoe gaat verhoren, wat zijn tekenen van bedrog, hulpmiddelen bij leugendetectie, micro expressies leren zien, verschillende vraagtechnieken, hoe werkt de leugendetectortest, fouten die gemaakt worden bij waarheidsvinding, de inrichting van de ideale interviewkamer en nog veel meer.

...d geschonken om Mijn glorie te verkondigen voordat Ik terugkeer als een Barmhartige Redder en Rechtvaardige Rechter ... wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering ... ... ." Het Boek der Waarheid omvat de serie boodschappen die gegeven worden aan de zienster Maria van de Goddelijke Barmhartigheid (=pseudoniem) sinds november 2010 tot heden. De boodschappen duren nog altijd voort. Dit Boek der Waarheid werd voorzegd door de profeet Daniël. De Aartsengel Gabriël zegt tegen Daniël: (Daniël 10:21): "Maar eerst zal ik je meedelen wat geschreven… Wetboek van Strafrecht Artikel 227a Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Artikel 21 Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. ... wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering ... ... . Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Het niet voldoen aan de plicht als getuige te verschijnen is bovendien strafbaar gesteld in artikel 192 wetboek van strafrecht. Hij of zij moet ook de eed of de belofte afleggen en naar waarheid antwoord geven op de vragen, die de rechter stelt of laat stellen. Het opzettelijk onjuist beantwoorden van zo'n vraag is strafbaar gesteld als meineed. Artikel 21 Rv - Volledig en naar waarheid - Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.. Artikel 317 van het Wetboek van strafvordering schrijft voor: "Alvorens te getuigen leggen zij, op straffe van nietigheid, de eed af dat zij zullen spreken zonder haat en zonder vrees, dat zij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zullen zeggen". Voor de onderzoeksrechter of voor de vonnisgerechten luidt die als volgt: Met de uitdrukking gezag van gewijsde (Latijn auctoritas rei iudicatae) wordt de bindende kracht van een vonnis of arrest aangeduid. Deze houdt in dat de beslissing voor partijen bindend is en dat met name in latere processen tussen dezelfde partijen onbetwistbaar vastligt wat de rechter omtrent de rechtsbetrekking tussen deze partijen in de uitspraak heeft beslist. In artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is bepaald dat de partijen in een civiele procedure alle van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid moeten aanvoeren. Volledig betekent dat een partij open kaart moet spelen en geen relevante informatie mag worden achtergehouden. Het verschoningsrecht van getuigen in de civiele procedure...