Gratis elektronische bibliotheek

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - Tom van den Belt

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2018
BESTANDSGROOTTE: 6,46
ISBN: 9789463690256
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Tom van den Belt

U kunt het boek Goed werkgeverschap en goed werknemerschap downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Bedrijfscultuur is het belangrijkste aspect van goed werkgeverschap.Op de voet gevolgd door arbeidsrelaties. Over deze twee aspecten gaat dit boek.De bedrijfscultuur, de werksfeer, de onderlinge omgang heeft grote invloed op welzijn, betrokkenheid en prestaties van werknemers.Wat als werknemers lijden onder slechte arbeidsverhoudingen, bang zijn voor hun manager of gepest worden door collega's? Iseen goede bedrijfscultuur uitsluitend de verantwoordelijkheid van de werkgever of vormen werkgever en werknemer die samen? Een goede, ethische bedrijfscultuur is van groot belang en vergt eenbedrijfsbrede dialoog over wat het goede is en hoe werkgever en werknemer samen inhoud kunnen geven aan een gemeenschappelijke cultuur.

...rder voor meer informatie over goed werknemerschap! Plichten als goed werknemer ... Goed werkgever en werknemerschap | Artikel 7:611 BW ... ... . Op grond van het goed werknemerschap heb je als werknemer een aantal plichten waar je aan moet voldoen. werkgeverschap & goed werknemerschap en de subjectieve beleving van de werkelijkheid. In hoofdstuk 2 beschrijf ik het cultural webmodel en de centrale - positie daarin van de paradigma's. Daarna schets ik in hoofdstuk 3 de noodzaak voor en moeilijkheden bij het kiezen van sche basis vooreen filosofi de ethische Met de norm 'Goed werknemerschap' worden de eisen rondom redelijkheid en billijkheid geconcretiseerd. ... De termen 'redelijk' en 'billijk' zijn voor interpretatie vatbaar en de n ... Goed werkgeverschap - Think Business ... . ... De termen 'redelijk' en 'billijk' zijn voor interpretatie vatbaar en de norm van goed werkgeverschap is vanwege het potentieel misbruiken van een machtsrelatie een stuk strikter dan die van een goed werknemer. Goed werkgeverschap Best Workplaces 2020: goed werkgeverschap levert goed werknemerschap op Je medewerkers zien als topsporters, en ze de vrijheid en de regie geven om hun werk zoveel mogelijk zelf in te richten. En vooral: de juiste mensen op de juiste plek hebben. Deze Nederlandse bedrijven geven zo hun eigen invulling aan goed werkgeverschap. Met een beroep op goed werkgeverschap kan schending van grondrechten van werknemers verboden worden. Grondrechten helpen als het ware om de normen van goed werkgeverschap en werknemerschap in te kleuren. De werkgever mag bijvoorbeeld niet door gebruik te maken van zijn gezag, inbreuk maken op een grondrechtelijk beschermd belang van de werknemer. De medewerker en werkgever kunnen er in beginsel aanspraak op maken dat dit gebruik ook in deze situatie bepalend is. ... Dit wordt goed werkgeverschap of goed werknemerschap genoemd, oftewel zich gedragen als een goed werkgever of werknemer. Wanneer partijen het niet eens worden, dan kan de rechter om een beslissing gevraagd worden. Goed werkgeverschap versus goed werknemerschap. In de wet staat het volgende over goed werkgeverschap en goed werknemerschap: De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Er mag van beide partijen worden verwacht dat zij zich redelijk gedragen. Het goed werkgeverschap biedt uitkomst. Het is een soort 'vangnetconstructie' of 'kapstokartikel'. Heeft een werkgever zich niet gehouden aan het goed werkgeverschap, dan kan een werknemer, derden en zelfs een rechter hem hierop aanspreken. Goed werkgeverschap. Het goed werkgeverschap houdt in dat een werkgever zich ten opzichte van zijn werknemer goed moet gedragen. Hij moet bijvoorbeeld het salaris op tijd betalen, zorgen voor een veilige werkplek en een aantal vrije dagen per jaar geven. Advocaat goed werkgeverschap Amsterdam. Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies over goed werkgeverschap.De eisen uit hoofde van goed werkgeverschap/goed werknemerschap (artikel 7:611 BW) brengen met zich mee dat de werkgever en de werknemer rekening moeten houden met elkaars redelijke belangen. De zes beginselen van goed werkgeverschap. In het zevende deel van het Burgerlijk Wetboek is onder de bijzondere overeenkomsten artikel 7:611 opgenomen. Ook wel be...