Gratis elektronische bibliotheek

Scholen met zorg. goede praktijkvoorbeelden in de zorg voor leerlingen met leerproblemen - A.J.J.M. Ruijssenaars

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-11-01
BESTANDSGROOTTE: 8,18
ISBN: 9789033453533
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.J.J.M. Ruijssenaars

A.J.J.M. Ruijssenaars Epub boeken van Scholen met zorg. goede praktijkvoorbeelden in de zorg voor leerlingen met leerproblemen zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Scholen met zorg. goede praktijkvoorbeelden in de zorg voor leerlingen met leerproblemen 1e druk is een boek van Pol Ghesquière uitgegeven bij Uitgeverij Acco C.V.. ISBN 9789033453533 In dit boek wordt ingegaan op de visie van de verschillende scholen op de opvang van kinderen met leerproblemen. De laatste vijftien jaar groeide bij heel wat onderwijsbetrokkenen de overtuiging dat het gewoon onderwijs meer aandacht moet hebben voor leerlingen bij wie het leerproces niet vlot verloopt. Zorgverbreding en inclusief onderwijs worden meer en meer gepromoot als basisideeën voor het onderwijs van de toekomst. Tegen de achtergrond van haar eigen doelstellingen vond de Stichting Leerproblemen Vlaanderen het belangrijk om in te spelen op deze actuele ontwikkelingen. In de betrachting om basisscholen in hun vernieuwingszoektocht te ondersteunen dachten de auteurs dat het goed zou zijn om een aantal positieve voorbeelden uit het werkveld ook voor de ruimere onderwijswereld toegankelijk te maken. Heel concreet wordt in Scholen met zorg ingegaan op de visie van de verschillende scholen op de opvang van kinderen met leerproblemen, de klaspraktijk en het pedagogisch-didactisch handelen, het leerlingvolgsysteem, het signaleren en diagnosticeren van de leerproblemen, en het remediëren. Voorts wordt ook stilgestaan bij de vernieuwingsarrangementen binnen elke school, het soort overlegstructuren, de samenwerking met CLB, met externen en met ouders, en, ten slotte, de effecten van al deze initiatieven op het kind en de school.

...erlingen en collega's te enthousiasmeren en uit te dagen om het beste uit hunzelf te halen ... 5.5.1 Leerstoornissen in de klas - Uitgeverij VAN IN ... . Wat biedt Scholen op de kaart? Of je nu een goede en geschikte middelbare school wilt kiezen, een aantal scholen met elkaar wilt vergelijken, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs, voor verschillende doelgroepen tonen scholen hier interessante informatie over onderwijs en schoolresultaten. Op basis van die inschatting zorg jij met differentiatie in de klas voor gelijke kansen ... Zorgeloos met Diabetes naar School ... . Op basis van die inschatting zorg jij met differentiatie in de klas voor gelijke kansen voor iedere leerling. Jouw profiel Je bent een gedreven docent, een specialist in jouw vakgebied. Je hebt bij voorkeur affiniteit met zorg en welzijn. Je weet leerlingen en collega's te enthousiasmeren en uit te dagen om het beste uit hunzelf te halen. De presentiebenadering houdt zich bezig met de vragen: Wat is goede zorg en wat doet een goede zorgverlener? Om die vragen te beantwoorden is er onderzoek gedaan: niet naar wat er in de boeken staat, maar naar wat zorgontvangers zelf zeggen over wat zij als goede zorg hebben ervaren. In het onderzoek bleek dat 'goede zorg' voor kwetsbare Tientallen scholen en onderwijsorganisaties bundelen de krachten om zélf meer kinderen die zorg nodig hebben in de gewone klassen te houden. Ze vinden dat er nu écht iets moet gebeuren, want na ... Volgens de inspectie weten ook de scholen zelf niet goed genoeg of de leerlingen de juiste ondersteuning krijgen. Met als gevolg dat het lastig is om de zorg te verbeteren. leest u over een zestal praktijkvoorbeelden met reflecties op wat daaraan goed ging en wat er beter kon. ... ningen voor onderwijs en zorg. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht minimaal 72 uur maatschappe- ... Dat is een groot succes, zowel voor de leerlingen als voor de betreffende wijkbewoners. De Wet langdurige zorg regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening, die intensieve zorg of toezicht nodig hebben. De Wlz is ook van toepassing voor de meest kwetsbare kinderen tot 18 jaar met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Alle vo-scholen zijn vanaf 2 juni jl. weer open, met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel tussen iedereen in de school. Scholen werken er hard aan om onder deze omstandigheden het best denkbare onderwijs te realiseren, op een veilige manier en met voldoende aandacht voor alle leerlingen (en eventuele achterstanden) en personeel. Hoewel er nog onduidelijkheid bestaat over de geldende ... Evaluatie: Nieuwe wet werkt niet, geen extra zorgleerlingen op gewone scholen. De Wet passend onderwijs heeft er niet voor gezorgd dat meer kinderen met een handicap, leer- of gedragsproblemen ... Techniek in de zorg. Met 'Techniek in de Zorg' wordt een multidisciplinair opleidingstraject ontwikkelt binnen de bestaande opleidingen van secundaire scholen en hogescholen. Studenten werken in de praktijk (living labs) samen met bedrijven, zorgactoren en zorgvragers aan technologische innovaties voor reële zorgproblemen. Ondersteuningsteam Goede zorg voor leerlingen, ouders en docenten. Leerlingenzorg op het Globe College bestaat uit een zeer goede samenwerking tussen het ondersteuningsteam en onze kernpartners, met als doel: het optimale onderwijsresultaat voor iedere leerling. Vergoeding voor leerlingen tot 18 jaar. Begeleiding en begeleidende verzorging vallen onder de Jeugdwet. Ook als deze zorg op school nodig is. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp en maakt afspraken over passend onderwijs via een regionale samenwerking tussen scholen.; Verpleging en verzorging vallen onder de zorgverzekering.Hierover maakt u zelf afspraken met de school. Net als de SER (Sociaal-Economische Raad) dringt de raad erop aan dat de minister zich verder beraadt op preventiebeleid rondom alcohol en drugs en het aangaan van leningen door jongeren. 2. Steun scholen in het omgaan met gedragsproblemen Het overgrote deel van zorg aan leerlingen met gedragsproblemen kan verstrekt worden in het 2. Wat goed is voor leerlingen met proble-men, is goed voor alle leerlingen in de klas. In vrijwel elke 'inclusieve' school en klas wordt er met nadruk op gewezen, dat de opbrengsten van inclusief onderwijs veel verder gaan dan leerlingen met speci-fieke behoeften. 3. Inclusief onderwijs is niet eenvoudig te Het Leerling volg jezelf systeem van DOEN IN is een compleet lespakket dat er speciaal op gericht is om passend onderwijs voor iedereen beschikbaar te maken. Wij zorgen voor structuur in de school, zowel voor docenten als voor leerlingen. Dit maakt dat werken en leren ontzettend efficiënt wordt. Zo leren ouders hun kind goed te begeleiden bij de huiswerktaken. 4. Afstemmen van zorg. Op de stimuleringsscholen en s(b)o-scholen van het onderzoek benutten leraren de expertise van ouders en de mogelijkheden voor afstemming van zorg. Zij vragen hoe de leerling het thuis doet of hoe ouders thuis met een probleem omgaan. Ondanks de leerlingendaling moet het onderwij...