Gratis elektronische bibliotheek

Groeiscenario's : een schets van de economische ontwikkelingsmogelijkheden op langere termijn - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1981-01-01
BESTANDSGROOTTE: 8,22
ISBN: 9789020710601
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U vindt hier de pdf van het boek Groeiscenario's : een schets van de economische ontwikkelingsmogelijkheden op langere termijn

Omschrijving:

Academisch proefschrift aan de Katholieke Universiteit Tilburg

...iet alleen vanuit een lokaal perspectief maar ook interregionaal ... Groeiscenario's: Een schets van de economische ... ... . Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Glastuinbouw en Energie Nr. 2 NOTA INHOUD Blz. 1. Inleiding Doel, reikwijdte en uitgangspunten van de nota Ontwikkelingsmogelijkheden De regierol van de gemeente binnen de brede school in het bevorderen van sociale integratie. Meer, M.G.Q. van (2009) Faculty of Law, Economics and Governance Theses De opdrachtgever voor dit onderzoek is de afdeling Economische Zaken van de Directie Grondgebied. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt in de herfst van ... PDF De economie van Delft in beeld - BUREAU LOUTER ... . Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt in de herfst van 2004 een discussie gevoerd met belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Dit leidt uiteindelijk tot de vaststelling van een nieuw beleidskader rond de jaarwisseling 2004/2005. beëindiging van de nertsenhouderij op een sociaal-economisch verant-woorde wijze te laten plaatsvinden. Voor een generieke schadeloosstelling bestaat mede in het licht van de nu voorgestelde lange termijn geen noodzaak. De maatregelen die we hieronder verder bespreken zijn daarop aanvullend en zijn veelal niet generiek maar juist specifiek. Naast de inrichting van de polder op langere termijn, speelt de discussie - tussen gemeente en provincie - over de grootte en van de te realiseren geluidswal. Inmiddels heeft Provinciale Staten op 22 september 2015 besloten dat deze geluidswal van 800 meter er in ieder geval gaat komen. Een Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de huisvesting van maximaal 20 tijdelijke arbeidskrachten in een gedeelte van de bestaande bedrijfsbebouwing. De huisvesting vindt plaats op het perceel, kadastraal bekend gemeente Helden, sectie G nummer 6401 gedeeltelijk en 2369 gedeeltelijk, plaatselijk bekend Molenheg 19 te Egchel. Daarnaast is het denkbaar dat er aanvullende publieke opbrengsten verkregen kunnen worden via een baatbelasting op de grondwaardevermeerding van het vrijvallende gebied (orde tussen 2 en 9 mld; bij een economisch middenscenario tot 2030 (referentievariant) bedraagt de opbrengst van een baatbelasting 1,3, mld) op de huidige locatie en uit een mogelijke privatisering van de luchthaven (overigens ......